Malignus hematológiai megbetegedések

A Citogenetikai Laboratóriumban citogenetikai (G-sávozás) és molekuláris citogenetikai (fluoreszcens in situ hibridizáció – FISH, PCR) vizsgálatokat végzünk malignus hematológiai betegségekben.

Citogenetikai vizsgálat indikációja malignus hematológiai betegségekben (acut és chronicus lympho- és myeloproliferatív kórképek, solid tumorok)

  • malignus hematológiai megbetegedések diagnózisának megerősítése, a betegség osztályozása
  • bizonyos malignus hematológiai megbetegedések prognózisának megítélése
  • a kezelés monitorozása
  • progresszió, relapszus felismerése

Vizsgálati minták onkohematológiai megbetegedésekben

  •  csontvelő
  • perifériás vér
  • tumorszövet
  • nyirokcsomó
  • egyéb (liquor, biopsziás anyag)

Mintavétel módja

Csontvelő: 2-3 ml csontvelő zöld kupakos (nátrium-heparin alvadásgátlót tartalamzó) csőben. Ajánlott az először leszívott aspirátumot elküldeni. A csövet néhányszor össze kell forgatni, hogy a csontvelő elkeveredjen az alvadásgátlóval. Egyéb alvadságátlót (lítium-heparin, EDTA) tartalmazó cső használata nem javasolt, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a sejttenyésztést. A mintát a laboratóriumba érkezésig szobahőmérsékleten kell tartani és 24 h-n belül a laboratóriumba juttatni!

Perifériás vér: 5-10 ml teljes vér zöld kupakos (nátrium-heparin alvadásgátlót tartalamzó) csőben. A csövet néhányszor össze kell forgatni, hogy a vér elkeveredjen az alvadásgátlóval. Egyéb alvadságátlót (lítium-heparin, EDTA) tartalmazó cső használata nem javasolt, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a sejttenyésztést. A mintát a laboratóriumba érkezésig szobahőmérsékleten kell tartani és 24h-n belül a laboratóriumba juttatni!

Tumorszövet, nyirokcsomó: A laboratórium által biztosított tápfolyadékot tartalmazó tenyésztőedényben

 

Citogenetikai vizsgálati módszer

kep1 kep2

A vizsgálati minta sejtszámától függően megfelelő mennyiségű csontvelőt vagy blastokat tartalmazó perifériás vért teszünk 10 ml tápfolyadékot tartalmazó steril tenyésztőedénybe és 24-48 órán át tenyésztjük a mintát 37°C-on, CO2 termosztátban. A tenyésztés leállítása colchicinnel történik, aminek hatására az osztódásban lévő sejtek metafázisban (a kromoszómák itt vannak a legkondenzáltabb, legkönnyebben vizsgálható formában) felszaporodnak. A metafázisú és interfázisú (nem osztódó) sejtek kipreparálása hipotonizálás és fixálás révén történik. A kromoszómák vizsgálatához a sejtszuszpenzióból mikroszkópos tárgylemezre cseppentünk néhány cseppet, majd a lemez néhány napos érlelése után Giemsa festékkel (G-sáv) festjük a lemezeket. Rendszerint 20 metafázist vizsgálunk, ebből 10-et részletesen analizálunk. Malignus kórkép diagnózisát támasztja alá klonális kromoszóaeltérés kimutatása. Klonális eltérésről beszélünk abban az esetben, ha ugyanaz a szerkezeti kromoszómaeltérés vagy számfeletti kromoszóma (trisomia) mutatható ki 2 vagy több metafázisban; ha kromoszómavesztés mutatható ki 3 vagy több metafázisban.  Valamennyi metafázis képét elektronikus formában rögzítjük.

 

FISH vizsgálatok onkológiai megbetegedésekben

kep5
kep3 kep4

Hagyományos kromoszómaanalízis mellett bizonyos esetekben a prognosztikailag fontos genetikai eltérések kimutatására FISH vizsgálatokat végzünk. A módszer alkalmas a kromoszómaanalízissel nem látható genetikai eltérések gyors kimutatására. A FISH analízis során fluorokrómmal jelölt DNS próbát hibridizálunk a vizsgálni kívánt kromoszómarégióhoz, ezek segítségével konkrét számbeli és szerkezeti eltérések mutathatók ki. A módszer nemcsak metafázisú kromoszómákon, hanem interfázisú sejteken is alkalmazható. Nagyszámú sejt (200-400) vizsgálata révén alkalmas a kis százalékban előforduló kromoszómaeltérések kimutatására. Bizonyos hematológiai malignitások – chronikus lymphocytás leukémia (CLL),  plazmasejtes hematológiai betegségekben (myeloma multiplex, plazmasejtes leukémia) – esetén  FISH vizsgálattal nagyobb eséllyel mutathatók ki genetikai eltérések, mint hagyományos kromoszómaanalízissel. A citogenetikai analízissel nem egyértelmű kromoszómaeltérések tisztázására multicolor-FISH (M-FISH) vizsgálat is elérhető laboratóriumunkban.